สาเหตุ โรคข้อสะโพกเสื่อม

อายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป
ร่างกายต้องทำงานหนัก จากการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน
ปัจจัยทางพันธุกรรม ในกลุ่มที่ครอบครัวมีประวัติการเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อม
โรคประจำตัว เช่น โรครูมาตอยด์ โรคกระดูกสะโพกขาดเลือดไปเลี้ยง (ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน อาจสัมพันธ์กับโรคประจำตัวบางอย่าง และการใช้ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์)
ภาวะการติดเชื้อ
การประสบอุบัติเหตุที่ทำให้สะโพกหัก

[Total: 0 Average: 0]