logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ โรคข้อสะโพกเสื่อม

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / โรคข้อสะโพกเสื่อม / สาเหตุ โรคข้อสะโพกเสื่อม

อายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป
ร่างกายต้องทำงานหนัก จากการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน
ปัจจัยทางพันธุกรรม ในกลุ่มที่ครอบครัวมีประวัติการเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อม
โรคประจำตัว เช่น โรครูมาตอยด์ โรคกระดูกสะโพกขาดเลือดไปเลี้ยง (ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน อาจสัมพันธ์กับโรคประจำตัวบางอย่าง และการใช้ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์)
ภาวะการติดเชื้อ
การประสบอุบัติเหตุที่ทำให้สะโพกหัก

[Total: 0 Average: 0]