การรักษา โรคข้อสะโพกเสื่อม

สำหรับขั้นตอนของการรักษา ผู้ป่วยควรมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจวินิจฉัยและทำการรักษา ซึ่งจะต้องผ่าตัดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย คุณหมอพนธกรบอกว่า ไม่ใช่ทุกรายที่ต้องผ่าตัด ถ้าหากอาการยังเป็นไม่เยอะมากก็แค่ทานยา ฉีดยา หรือทำกายภาพบำบัด แต่หากรักษาด้วยวิธีต่าง ๆแล้วไม่สำเร็จ การผ่าตัดจะเป็นวิธีสุดท้ายที่ช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนเดิม

  • การรักษาโดยไม่ผ่าตัด โดยเริ่มจากพักการใช้งานสะโพก พักผ่อนให้เพียงพอ ทำกายภาพบำบัดบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง และการรับประทานยาแก้ปวดตามอาการ ส่วนใหญ่ถ้าสะโพกมีความเสื่อมไม่มาก คนไข้ก็จะมีอาการดีขึ้นได้เร็ว
  • การรักษาโดยวิธีผ่าตัด โดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ในกรณีที่คนไข้มีภาวะความเสื่อมมาก และมีอาการเจ็บปวดรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต เช่น เดินไม่ได้ หรือมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ
[Total: 0 Average: 0]