logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดสะโพก

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / ปวดสะโพก / สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดสะโพก

การปวดสะโพกอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น บาดแผล การนอนตะแคงเป็นเวลานาน การใช้งานมากเกินไป กล้ามเนื้อติดแข็ง การนั่งในท่าที่ไม่สบาย เอ็นหรือกล้ามเนื้อยืดเกินไปหรือฉีกขาด

[Total: 0 Average: 0]