สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดข้อ

การปวดข้ออาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การใช้งานมากเกินไป เช่น กิจกรรมที่ต้องใช้แรงมาก การขาดการใช้งาน เอ็นหรือกล้ามเนื้อยืดเกินไปหรือฉีกขาด

[Total: 0 Average: 0]