logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดข้อ

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / ปวดข้อ / สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดข้อ

การปวดข้ออาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การใช้งานมากเกินไป เช่น กิจกรรมที่ต้องใช้แรงมาก การขาดการใช้งาน เอ็นหรือกล้ามเนื้อยืดเกินไปหรือฉีกขาด

[Total: 0 Average: 0]