โรคกระดูกอักเสบ

โรคกระดูกอักเสบ คือโรคที่เกิดจากกระดูกติดเชื้อโรค โดยทั่วไปมักเป็นจากเชื้อแบคทีเรีย แต่อาจพบจากติดเชื้อราได้ โรคกระดูกอักเสบเกิดได้กับกระดูกทุกชิ้นของร่างกาย ที่พบบ่อยคือ กระดูกขา เท้า และกระดูกสันหลัง โดยทั่วไปมักพบกระดูกอักเสบเพียงตำแหน่งเดียว แต่อาจพบหลายตำแหน่งพร้อมกันได้ นอกจากนี้ยังพบได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ และมีโอกาสเกิดเท่ากันทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย

โรคกระดูกอักเสบ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. โรคกระดูกอักเสบอย่างเฉียบพลัน (Acute Osteomyelitis) - เป็นการอักเสบของกระดูกที่เกิดจากเชื้อโรคแพร่กระจายมาตามกระแสเลือดเชื้อที่พบบ่อย คือ สเตฟฟิลโลคอคคัส ออเรียส

2. โรคกระดูกอักเสบอย่างเรื้อรัง (Chronic Osteomyelitis) - กระดูกอักเสบอย่างเรื้อรัง จะเกิดตามหลังการอักเสบอย่างเฉียบพลัน แล้วไม่ได้รับการรักษา หรือได้รับการรักษาอย่างไม่ต่อเนื่อง บางครั้งการติดเชื้อเป็นแบบรองเฉียบพลัน (subacute) หรือเรื้อรังตั้งแต่เริ่ม

สาเหตุ โรคกระดูกอักเสบ

เกิดได้ 3 ทาง คือ การติดเชื้อจากกระแสเลือด เนื้อเยื่อหรืออวัยวะใกล้เคียงกระดูกที่อักเสบติดเชื้อ และการติดเชื้อจากเนื้อเยื่อกระดูกขาดเลือดจากการไหลเวียนเลือดไม่ดี อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้หนาวสั่น ปวดบวมตามกระดูกที่อักเสบ เคลื่อนไหวกระดูกส่วนที่อักเสบได้น้อย อ่อนเพลีย เบื่ออาหารในกระดูกอักเสบเรื้อรังมักมีแผลและหนองไหล ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงกับกระดูกอักเสบเจ็บ โต คลำพบก้อน

อาการ โรคกระดูกอักเสบ

  • มีไข้หนาวสั่น
  • ปวดบวมตามกระดูกที่อักเสบ
  • เคลื่อนไหวกระดูกส่วนที่อักเสบได้น้อย
  • อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
  • ในกระดูกอักเสบเรื้อรังมักมีแผลและหนองไหล
  • ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงกับกระดูกอักเสบเจ็บ โต คลำพบก้อน

การป้องกัน โรคกระดูกอักเสบ

ป้องกันที่ดีที่สุด คือ การรักษาความสะอาดของร่างกายและสิ่งของเครื่องใช้อยู่เสมอ คอยระวังอย่าให้มีดบาดหรือเกิดอุบัติเหตุจนมีแผล โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกอักเสบ ทั้งนี้ผู้ที่มีอาการตามที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่แน่ใจในอาการ ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการรักษาต่อไป

การรักษา โรคกระดูกอักเสบ

มี 2 วิธีหลัก ได้แก่

  1. การให้ยาฆ่าเชื้อที่มีคุณสมบัติตรงกับเชื้อที่ตรวจพบ โดยให้ยาทางหลอดเลือดดำและรับประทานยาฆ่าเชื้อร่วมด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่จะประเมินจากชนิดของเชื้อ ความรุนแรงของอาการอักเสบ และสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย 
  2. การผ่าตัด เช่น การผ่าตัดเพื่อปลูกกระดูกใหม่ การตัดขาหากเกิดกระดูกขาอักเสบรุนแรงมากและเรื้อรัง
[Total: 0 Average: 0]