โรคหัวกระดูกต้นขาเลื่อน

เป็นภาวะที่มีการเลื่อนของหัวกระดูกต้นขาผ่านกระดูกอ่อนที่กำลังเจริญเติบโต ยังไม่ทราบสาเหตุโดยบริเวณกระดูกอ่อนที่กำลังเจริญเติบโตนั้นเป็นจุดบอบบางที่สุดของกระดูกและเป็นบริเวณที่ทำให้กระดูกมีการเจริญเติบโต เมื่อบริเวณกระดูกอ่อนดังกล่าวหนาทึบขึ้นจะกลายเป็นกระดูกแข็งหลังจากนั้นกระดูกนั้นจึงหยุดโต

พบไม่บ่อยประมาณ 3-10 คนต่อเด็ก 100,000 คน พบบ่อยในวัยรุ่นเพศชายปัจจัยที่กระตุ้นให้เป็นมากขึ้นคือความอ้วน

สาเหตุ โรคหัวกระดูกต้นขาเลื่อน

การพยากรณ์โรคขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่หัวกระดูกต้นขาเลื่อนออกไปจากตำแหน่งและความรุนแรงของการเลื่อนนั้น ซึ่งแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน

อาการ โรคหัวกระดูกต้นขาเลื่อน

อาการหลักคือเดินกะเผลก ปวดสะโพก ขยับสะโพกได้ลดลง อาจเจ็บบริเวณส่วนบน 2 ใน 3ของต้นขาหรือส่วนล่าง 1 ใน 3 ของต้นขา และเจ็บมากขึ้นเมื่อทำกิจกรรม ในเด็กพบว่าร้อยละ 15 เป็นที่สะโพกทั้ง 2 ข้าง

การรักษา โรคหัวกระดูกต้นขาเลื่อน

การตรวจร่างกายพบมีการเคลื่อนไหวลดลงของสะโพกและยืนยันการวินิจฉัยได้ด้วยการทำเอกซเรย์สะโพกในท่าขาถ่างจากกันแบบท่าขากบ (frog-leg) โรคนี้เป็นโรคที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ต้องผ่าตัดเพื่อใส่อุปกรณ์ยึดกระดูกให้หัวกระดูกต้นขาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

[Total: 1 Average: 5]