สาเหตุ โรคกระดูกสันหลังทรุด

เกิดได้จากความเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลังตามวัย ทำให้ความสูงของหมอนรองกระดูกลดลงเรื่อยๆ อีกทั้งความสูงของหมอนรองกระดูกที่ทรุดลงมากจนเกิดการทับต่อเส้นประสาท และมีการปลิ้นของหมอนรองกระดูก

[Total: 0 Average: 0]