การรักษา โรคกระดูกสันหลังทรุด

การรักษาภาวะหมอนรองกระดูกทรุดได้ผลดีกับการผ่าตัดโดยเทคนิคพิเศษ คือ การใส่อุปกรณ์ค้ำแทนหมอนรองกระดูกเข้าไปถ่างให้ช่องหมอนรองกระดูกสูงขึ้น และแก้ไขการกดทับได้อย่างถาวร เรียกว่าการผ่าตัดเพิ่มความสูงของหมอนรองกระดูก และใส่อุปกรณ์ค้ำหมอนรองกระดูกไว้

[Total: 0 Average: 0]