logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ เนื้องอกประสาทหู

เนื้องอกประสาทหูชนิดไม่ทราบสาเหตุ ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการเกิดโรค แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากการอยู่ในที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลาที่ยาวนาน

เนื้องอกประสาทหูนิวโรไฟโบรมาโทซิส มีสาเหตุเกิดจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

[Total: 2 Average: 5]