การรักษา เนื้องอกประสาทหู

ถ้าท่านมีเนื้องอกขนาดเล็ก แพทย์อาจเห็นว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคือเพียงเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพราะเนื้องอกประสาทหู มีการเติบโตช้ามากและอาจไม่ทำให้เกิดอาการใดๆเลยในระยะยาว อย่าลืมว่าเนื้องอกประสาทหูไม่ใช่มะเร็งและไม่แพร่กระจาย ดังนั้นจึงค่อนข้างปลอดภัยที่จะเฝ้าดูสักระยะหนึ่ง ตลอดจนการรักษาอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้นจึงต้องหาสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับผลดีที่ได้จากการรักษา หากแพทย์แนะนำให้เฝ้าสังเกตอาการ ท่านจะต้องได้รับการตรวจด้วยการสแกน MRI อย่างสม่ำเสมอ

วิธีหลักในการรักษาโรคเนื้องอกประสาทหู คือ การผ่าตัด หรือ การฉายรังสี โดยการเลือกวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับ

  •   ความพร้อมที่ท่านจะได้รับการผ่าตัดหรือการฉายรังสี ตัวอย่างเช่น อายุ และ สุขภาพ
  •   ขนาดและตำแหน่งของเนื้องอกซึ่งจะมีผลต่อการเลือกวิธีการรักษา
[Total: 2 Average: 4.5]