การรักษา ฝีในสมอง

เจาะนํ้าไขสันหลังส่งตรวจเพาะเชื้อ และส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองบริเวณที่เป็นฝีจะดูดซึมรังสีไว้มาก และการเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์นี้สามารถตรวจหาตำแหน่งของฝี ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 ซ.ม. ถ้าเป็นฝีที่กลีบขมับ การฉีดสีเข้าหลอดเลือดแดงจะบอกตำแหน่งฝีได้ ในรายที่มีความดันในสมองสูงห้ามเจาะหลัง เมื่อวินิจฉัยได้แล้วจึงค่อยส่งผ่าตัด เพื่อขจัดเอาก้อนฝีหรือระบายออก และให้ยาปฏิชีวนะตามที่พบในก้อนฝีนั้น

[Total: 1 Average: 5]