สาเหตุ สมองขาดออกซิเจน

สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้เกิดภาวะสมองขาดออกซิเจน คือ

  • ภาวะขาดอากาศหายใจ เช่น จมน้ำ, สำลักอาหาร, โรคหืดชนิดรุนแรง, ระบบหายใจล้มเหลว, โรคทางระบบประสาทบางโรค (เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส/ALS /Amyotrophic Lateral Sclerosis), โรคจากขึ้นที่สูง, ถูกฆาตกรรม, การฆ่าตัวตาย
  • ภาวะหัวใจหยุดเต้นจากโรคหัวใจเอง หรือจากโรคต่างๆที่รุนแรง
  • ภาวะชักแบบต่อเนื่องทั้งตัวหมดสติเป็นเวลานาน (Intractable Status Epilepticus)
  • ภาวะพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide Poisoning)
  • ภาวะช็อค (ความดันโลหิตต่ำมากเป็นระยะเวลานาน; Prolong Shock)
  • ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นระยะเวลานาน (Prolong Hypoglycemia)
  • ภาวะสมองขาดเลือดมาเลี้ยงทั้งสมอง (Massive หรือ Global Cerebral Infarction)
  • ภาวะได้รับสารพิษเกินขนาด ทำให้ร่างกายหยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้น เช่น ควันพิษ, การได้รับยาเกินขนาด
[Total: 0 Average: 0]