อาการ สมองขาดออกซิเจน

ผู้ที่มีภาวะสมองขาดออกซิเจนจะมีอาการแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและระยะเวลาที่สมองขาดออกซิเจน โดยอาจมีอาการเบื้องต้น เช่น รู้สึกสับสนมึนงง มีเหงื่อออกมาก การตัดสินใจแย่ลง เคลื่อนไหวลำบาก ขาดสมาธิ ความจำเสื่อมชั่วคราว เป็นต้น แต่หากสมองขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง อาจทำให้เกิดอาการดังต่อไปนี้

  • ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ
  • หายใจเร็ว หายใจติดขัด หรือหายใจมีเสียงหวีด
  • หัวใจเต้นเร็ว
  • ดวงตาไม่มีปฏิกิริยาต่อแสง
  • ชัก
  • หมดสติ
  • หยุดหายใจ หรือถึงขั้นสมองตายและเสียชีวิต
[Total: 0 Average: 0]