สาเหตุ หมดสติ

มีสาเหตุได้มากมาย เช่น ศีรษะได้รับบาดเจ็บ จมน้ำ ไฟฟ้าซ็อต กินยาพิษ แพ้ยา ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ มาลาเรียขึ้นสมอง หลอดเลือดฝอยในสมองแตก ตับแข็ง เบาหวาน ภาวะไตวาย เป็นต้น

ผู้ป่วยมักมีประวัติได้รับอุบัติเหตุตั้งใจกินยาหรือเสพยาเกินขนาดหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ก่อนที่จะมีอาการหมดสติ

[Total: 1 Average: 5]