การรักษา หมดสติ

จำเป็นต้องรับตัวผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล เพื่อตรวจหาสาเหตุ โดยการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะเอกซเรย์และตรวจพิเศษอื่นๆ และให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ ขณะเดียวกันก็ต้องรีบช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วย การใช้เครื่องช่วยหายใจ (อาจเป็นต้องเจาะคอถ้าอยู่โรงพยาบาลนานวัน) ให้น้ำเกลือ ให้ออกซิเจน ให้เลือดถ้าเสียเลือด ล้างท้องถ้าเกิดจากการกินสารพิษ

[Total: 0 Average: 0]