อาการ ปวดหัว เมื่อไหร่ควรไปหาแพทย์

ไปพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

  • เริ่มปวดหัวบ่อย
  • มีอาการแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป
  • ทำงาน นอนหลับ หรือทำกิจกรรมประจำวันไม่ได้
  • ดูแลรักษาตัวเองแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น

ไปพบแพทย์ทันทีในกรณีต่อไปนี้

  • อาการแย่ลงกว่าปกติ
  • ปวดหัวอย่างฉับพลันและรุนแรง
  • มีอาการสับสน พูดไม่ชัด หรือเป็นลม
  • มีอาการชาหรือเป็นอัมพาตครึ่งซีก หรือมีปัญหาด้านสายตา การพูด หรือการเดิน
  • มีไข้สูงกว่า 39°C (102°F)
  • คลื่นไส้หรืออาเจียน
[Total: 0 Average: 0]