logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ ปวดหัว เมื่อไหร่ควรไปหาแพทย์

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ประสาทและสมอง  / Mengalami sakit kepala / อาการ ปวดหัว เมื่อไหร่ควรไปหาแพทย์

ไปพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

  • เริ่มปวดหัวบ่อย
  • มีอาการแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป
  • ทำงาน นอนหลับ หรือทำกิจกรรมประจำวันไม่ได้
  • ดูแลรักษาตัวเองแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น

ไปพบแพทย์ทันทีในกรณีต่อไปนี้

  • อาการแย่ลงกว่าปกติ
  • ปวดหัวอย่างฉับพลันและรุนแรง
  • มีอาการสับสน พูดไม่ชัด หรือเป็นลม
  • มีอาการชาหรือเป็นอัมพาตครึ่งซีก หรือมีปัญหาด้านสายตา การพูด หรือการเดิน
  • มีไข้สูงกว่า 39°C (102°F)
  • คลื่นไส้หรืออาเจียน
[Total: 0 Average: 0]