logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดคอ

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ประสาทและสมอง  / ปวดคอ / สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดคอ

การปวดคออาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การยืดคอเป็นเวลานาน (เงยขึ้นหรือก้มลง) การนอนในท่าที่ไม่สบาย ความเครียด การจัดกระดูกสันหลังแบบไคโรแพรคติก หรือการสวมสร้อยคอหนักๆ

[Total: 0 Average: 0]