สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดคอ

การปวดคออาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การยืดคอเป็นเวลานาน (เงยขึ้นหรือก้มลง) การนอนในท่าที่ไม่สบาย ความเครียด การจัดกระดูกสันหลังแบบไคโรแพรคติก หรือการสวมสร้อยคอหนักๆ

[Total: 0 Average: 0]