logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา ปวดคอ ด้วยตนเอง

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ประสาทและสมอง  / ปวดคอ / การรักษา ปวดคอ ด้วยตนเอง

การประคบเย็นและร้อนสลับกันวันละหลายๆ ครั้ง ครั้งละ 30 นาที การค่อยๆ ยืดคอและการนวดอาจช่วยบรรเทาอาการปวดคอได้ การรับประทานยาแก้ปวด เช่น ไอบูโพรเฟน พาราเซตามอล หรือนาโพรเซน อาจช่วยได้เช่นกัน การออกกำลังกายเบาๆ และการจัดท่าทางที่ดีก็อาจช่วยป้องกันได้

[Total: 0 Average: 0]