สาเหตุ โรคนิมโฟมาเนีย

  • ความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในสมอง ไม่ว่าจะเป็นการหลั่งสารสื่อนำประสาท (Neurotransmitters) ในสมองมากกว่าปกติ เช่น เซโรโทนิน (Serotonin), นอร์เอพิเนฟริน (Norepinephrine) และโดปามีน (Dopamine) รวมถึงการเกิดความผิดปกติในสมองตรงบริเวณที่ส่งผลต่อการเกิดความต้องการทางแพศฮอร์โมนแอนโดรเจน (Androgens) ซึ่งมีทั้งในชายและหญิง ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อการควบคุมทางเพศการขาดสมดุลระหว่างอารมณ์และจิตใจพันธุกรรมสภาพแวดล้อมความเครียดบาดแผลทางจิตใจจากเหตุการณ์ในชีวิตการได้รับยาบางชนิดมากเกินไป เช่น แอมเฟตามีน หรือติดสารเสพติด
  • ฮอร์โมนแอนโดรเจน (Androgens) ซึ่งมีทั้งในชายและหญิง ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อการควบคุมทางเพศ
  • การขาดสมดุลระหว่างอารมณ์และจิตใจ
  • พันธุกรรม
  • สภาพแวดล้อม
  • ความเครียด
  • บาดแผลทางจิตใจจากเหตุการณ์ในชีวิต
  • การได้รับยาบางชนิดมากเกินไป เช่น แอมเฟตามีน หรือติดสารเสพติด
  • [Total: 0 Average: 0]