การรักษา โรคนิมโฟมาเนีย

เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับสุขภาพจิต จึงจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากจิตแพทย์อย่างใกล้ชิด อาจได้รับยาในบางรายขึ้นอยู่กับลักษณะ และความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้น

  • การบำบัดแบบ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับมือต่อสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการได้
  • ครอบครัวบำบัด หรือสังคมบำบัด
  • พูดคุยบำบัด
  • การใช้ยา ประกอบด้วยยาคลายเครียด ยากล่อมประสาท และยาสำหรับรักษาโรคทางจิต
  • มีการพบว่าการบำบัดด้วยวิธีพื้นบ้านอย่างการนวดบำบัด หรือโยคะ สามารถบำบัดให้ผู้ป่วยรับมือกับโรคได้ดีขึ้น
[Total: 0 Average: 0]