การรักษา หวาดระแวง

 • การใช้ยา
  • ผู้ป่วยที่รู้สึกหวาดกลัวหรือวิตกกังวลบ่อย ๆ เช่น โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวง โรคหลงผิด และโรคจิตเภท
  • ยาต้านโรคจิตเพื่อบรรเทาอาการหวาดระแวง
  • แพทย์อาจให้ยาต้านเศร้าหรือยาคลายเครียดที่มีฤทธิ์อ่อน ๆ เพื่อระงับอาการไม่ให้กำเริบ
 • จิตบำบัด
  • เป็นวิธีรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหวาดระแวงในระดับไม่รุนแรง
  • เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและความเชื่อใจต่อผู้อื่น
  • การวาดรูป
  • ฝึกทักษะในการเผชิญความเครียด
  • เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรู้จักผ่อนคลายจากความเครียด
  • รู้วิธีรับมือกับอาการวิตกกังวล
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
 • การพักรักษาในโรงพยาบาล
  • ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
  • ผู้ป่วยภาวะหวาดระแวงที่เกิดจากการใช้สารเสพติดจะได้รับการบำบัดจนกว่าผลข้างเคียงจากการใช้ยาจะหาย
[Total: 0 Average: 0]