สาเหตุ หวาดระแวง

 • ปัญหาสุขภาพจิต
  • รู้สึกวิตกกังวล ซึมเศร้า
  • ความเชื่อมั่นในตัวเองต่ำ
  • เสี่ยงที่จะไม่ไว้ใจหรือหวาดระแวงผู้อื่น
 • ผลข้างเคียงจากการใช้ยาและสารเสพติด
  • อาการหลงผิดหรือหวาดกลัวว่าผู้อื่นจะมาทำร้าย
  • การใช้สารเสพติด เช่น กัญชา แอมเฟตามีน โคเคน แอลเอสดี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
  • สารเฟนไซคลิดีน (Phencyclidine) และสเตียรอยด์
 • โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวง (Paranoid Personality Disorder)
  • ผู้ป่วยจะไม่ไว้ใจบุคคลรอบข้างง่าย ๆ
  • ผู้ป่วยโรคนี้มีอาการหวาดระแวงในระดับอ่อนที่สุดและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
  • หายเป็นปกติเมื่ออายุ 50 ปี
 • สิ่งแวดล้อมภายนอก
  • ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ห่างไกลจากผู้คนหรือชอบแยกตัวออกจากสังคม
  • มีแนวโน้มเกิดอาการหวาดระแวงมากขึ้น
  • การรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับการฆาตกรรม การแบ่งแยกดินแดน
  • ส่งผลให้รู้สึกวิตกกังวลและระแวงผู้คนรอบตัว
 • โรคจิตหลงผิด (Delusional Disorder)
  • ภาวะที่มีความเชื่อหรือความคิดผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเท่านั้น
  • คิดว่าตนเองป่วยทั้งที่ไม่ได้ป่วย
  • คิดว่ามีคนคอยปองร้าย
 • ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่พบเจอ
  • ผู้ที่เคยประสบเหตุการณ์เสี่ยงตาย
  • ต้องอยู่เพียงลำพัง หรือเผชิญสถานการ์ที่รู้สึกกดดันและเครียด
  • เช่น ถูกกลั่นแกล้งจากที่ทำงาน โจรขึ้นบ้าน เป็นต้น
 • โรคจิตเภทแบบหวาดระแวง (Paranoid Schizophrenia)
  • โรควิกลจริตชนิดหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่เชื่อหรือยอมรับความจริง
  • มีอาการประสาทหลอนหรือพฤติกรรมแปลก ๆ หากไม่ได้รับการรักษาจะใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้
 • กลุ่มโรคจิตเวชที่มีอาการหวาดระแวงรุนแรงมากที่สุด
  • ภาวะพักผ่อนไม่เพียงพอ
  • การนอนน้อยมักกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย
  • หวาดระแวง หรือมีอาการหลอนได้
 • ปัญหาสุขภาพกาย
[Total: 0 Average: 0]