การรักษา โรคไม่พูดบางสถานการณ์

  • แนะนำให้เด็กมารับการประเมิน
  • เลือกงานให้เหมาะสมกับเด็ก
  • หลีกเลี่ยงการให้รางวัล/การลงโทษ
  • พาเด็กออกจากจุดสนใจของผู้คน
  • ใช้การสนทนาทางอ้อม
  • อนุญาตให้เด็กรักษาภาษาท้องถิ่นของตัวเองได้
  • ให้เด็กลองคิดวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
  • การให้คำปรึกษา
  • [Total: 0 Average: 0]