logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา โรคไม่พูดบางสถานการณ์

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ประสาทและสมอง  / โรคไม่พูดบางสถานการณ์ / การรักษา โรคไม่พูดบางสถานการณ์

  • แนะนำให้เด็กมารับการประเมิน
  • เลือกงานให้เหมาะสมกับเด็ก
  • หลีกเลี่ยงการให้รางวัล/การลงโทษ
  • พาเด็กออกจากจุดสนใจของผู้คน
  • ใช้การสนทนาทางอ้อม
  • อนุญาตให้เด็กรักษาภาษาท้องถิ่นของตัวเองได้
  • ให้เด็กลองคิดวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
  • การให้คำปรึกษา
  • [Total: 0 Average: 0]