สาเหตุ โรคแพ้ตึก

  • สารเคมีที่ใช้ในอาคาร เช่น น้ำยาถูพื้น สีทาผนัง
  • อากาศที่ไม่ถ่ายเทในอาคาร
  • เสียงรบกวน
  • แสงไฟที่สว่างหรือมืดเกินไป
  • ก็าซเรดอน หรือแร่ใยหินจากวัสดุก่อสร้าง
  • ความเครียดจากการทำงาน
  • ควันรถ มลพิษจากบริเวณใกล้เคียง
  • [Total: 0 Average: 0]