logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ โรคแพ้ตึก

Health Me Now / 疾病  / ประสาทและสมอง  / โรคแพ้ตึก / สาเหตุ โรคแพ้ตึก

  • สารเคมีที่ใช้ในอาคาร เช่น น้ำยาถูพื้น สีทาผนัง
  • อากาศที่ไม่ถ่ายเทในอาคาร
  • เสียงรบกวน
  • แสงไฟที่สว่างหรือมืดเกินไป
  • ก็าซเรดอน หรือแร่ใยหินจากวัสดุก่อสร้าง
  • ความเครียดจากการทำงาน
  • ควันรถ มลพิษจากบริเวณใกล้เคียง
  • [Total: 0 Average: 0]