มะเร็งไต

มะเร็งไต คือโรคที่พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2 เท่า พบมากในช่วงอายุ 50-70 ปีในเด็กเล็ก ก็อาจเป็นมะเร็งไต ที่มีชื่อว่า เนื้องอกวิล์มส์ (Wilms’ tumor) มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี   

สาเหตุ มะเร็งไต

ยังไม่ทราบแน่ชัด พบว่าสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ ภาวะอ้วน สารเคมี (เช่น แคดเมียมไตรคลอโรเอทิลีน แอสเบสตอส เป็นต้น)

ส่วนมะเร็งไตเด็ก (เนื้องอกวิล์มส์) เกิดขึ้นโดย ไม่ทราบสาเหตุ เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติ ทางกรรมพันธุ์

อาการ มะเร็งไต

ในผู้ใหญ่  ระยะแรกมักไม่มีอาการแสดง อาจตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการ พบมีเม็ดเลือดแดงจำนวนมาก

ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการปัสสาวะเป็นเลือด ปวดเอวหรือสีข้างข้างหนึ่งอย่างเรื้อรัง คลำได้ก้อนในบริเวณสีข้าง อาจมีอาการอ่อนเพลีย น้ำหนักลด ซีด มีไข้เป็นพัก ๆ ร่วมด้วย มะเร็งอาจแพร่กระจายไปที่ตับ ปวดสมองกระดูก

ส่วนมะเร็งไตเด็ก เด็กจะมีอาการท้องโต และคลำได้ก้อนในท้อง

การป้องกัน มะเร็งไต

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ กินผักและผลไม้ให้มากๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี (เช่น แคดเมียม แอสเบสตอส)

การรักษา มะเร็งไต

หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล แพทย์จะวินิจฉัยโดยการตรวจพบเม็ดเลือดในปัสสาวะ ตรวจอัลตราซาวนด์ ถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอกซเรย์  คอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพรังสีกรวยไตโดยการฉีดสารทึบรังสี (intravenous pyelogram/IVP) และทำการตรวจชิ้นเนื้อ ให้การรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับรังสีบำบัด เคมีบำบัด และ/หรืออิมมูนบำบัด ผลการรักษาขึ้นกับ ชนิดและระยะของโรค

สำหรับเนื้องอกวิล์มส์ที่พบในเด็ก ถ้าเป็นระยะแรก ที่มะเร็งยังไม่ลุกลาม มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ ส่วนมะเร็งไตที่พบในผู้ใหญ่มักจะตรวจพบใน ระยะลุกลามหรือแพร่กระจายแล้ว การรักษาจึงไม่สู่จะได้ผลดี

[Total: 0 Average: 0]