มะเร็งทอนซิล

มะเร็งทอนซิล พบได้น้อย พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง พบมากในช่วงอายุ 50-70 ปี

สาเหตุ มะเร็งทอนซิล

มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์จัด 

อาการ มะเร็งทอนซิล

มีอาการเจ็บคอเรื้อรังข้างหนึ่ง อาจเจ็บร้าวไปที่หู ข้างเดียวกัน มักตรวจพบว่าทอนซิลโตข้างหนึ่ง และต่อมน้ำเหลืองใต้คางหรือข้างคอโตจากการแพร่กระจายของ มะเร็ง (บางครั้งอาจเป็นอาการที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์)

การป้องกัน มะเร็งทอนซิล

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์จัด

การรักษา มะเร็งทอนซิล

แพทย์จะวินิจฉัยโดยการตรวจชิ้นเนื้อ และใช้กล้องส่องตรวจกล่องเสียงหลอดลมและหลอดอาหาร เพื่อดูว่าการลุกลามของมะเร็งมายังอวัยวะเหล่านี้ให้การรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับรังสีบำบัดบางรายอาจให้เคมีบำบัดร่วมด้วย ผลการรักษา ประมาณร้อยละ 50 สามารถอยู่ได้นานเกิน5 ปี

[Total: 0 Average: 0]