การรักษา โรคพิษสุราเรื้อรัง

การรักษาความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์ มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน  แต่ละวิธีมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเลิกดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยการรักษาโรคพิษสุราเรื้อรังสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ :

  • การล้างพิษหรือการถอนเพื่อให้ผู้ป่วยได้เลิกหรือจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพและการปรับปรุงพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
  • การเข้ารับคำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ที่อาจเป็นสาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์
  • การใช้ยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการอยากดื่มแอลกอฮอล์

มียาหลายชนิดที่อาจช่วยลดความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์ได้คือ:

  • Naltrexone (ReVia) ช่วยให้อารมณ์เย็นลงเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ มักใช้หลังจากดีทอกซ์หลังจากล้างพิษแอลกอฮอล์ โดยยาประเภทนี้ออกฤทธิ์โดยการปิดกั้นสารรับบางตัวในสมอง แพทย์มักให้ยานี้ร่วมกับการให้คำปรึกษาในการงดเหล้า
  • Acamprosate เป็นยาที่ปรับเคมีในสมองให้เป็นปกติ ใช้ร่วมกับการบำบัด
  • Disulfiram (Antabuse) เป็นยาที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัว (เช่นคลื่นไส้ อาเจียนและปวดหัว) เมื่อดื่มแอลกอฮอล์

หลังจากการรักษาและอาการดีขึ้นแล้วผู้ป่วยยังคงต้องเข้ารับการบำบัดหรือการให้คำปรึกษาต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกลับไปใช้แอลกอฮอล์อีก

[Total: 0 Average: 0]