สาเหตุ โรคพิษสุราเรื้อรัง

แน่นอนว่าสาเหตุของโรคพิษสุราเรื้อรัง ย่อมมาจากการดื่มสุรา หรือแอลกอฮอล์เป็นประจำ แต่สาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ อาจมีได้หลายสาเหตุ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในจิตใจ

  • ชอบดื่มแอลกอฮอล์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
  • สุขภาพจิตย่ำแย่ อยากปลอดปล่อย จึงหันหน้าเข้าแอลกอฮอล์ เช่น เป็นโรคซึมเศร้า เครียดจากงาน ครอบครัว เรื่องส่วนตัว ฯลฯ
  • มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ ต้องการเป็นที่ยอมรับจากสังคมรอบข้าง
  • อยู่ในสังคมที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

โรคพิษสุราเรื้อรังอาจส่งผลต่อตับของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก มีผู้ป่วยหลายรายที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังต้องกลายเป็นโรคตับแข็ง และนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดโรคร้ายอื่น ๆ ทางร่างกายได้อีก เช่น : 

[Total: 0 Average: 0]