อาการ โรคพยาธิไส้เดือน

ถ้ามีพยาธิอยู่ในลำไส้จำนวนน้อย มักจะไม่มีอาการอะไร บางรายอาจถ่ายหรืออาจอาเจียนเป็นตัวไส้เดือน

บางรายอาจมีอาการปวดท้องหรืออาเจียนเป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรัง โดยมักจะมีอาการหลังกินอาหารสัก ครึ่ง ชั่วโมงบางรายอาจแสดงอาการลมพิษเรื้อรัง

ในรายที่มีพยาธิจำนวนมาก เด็กอาจมีอาการผอมแห้งแรงน้อย กินข้าวได้แต่ไม่อ้วนขึ้นหรือกลับผอมลง บางรายอาจมีอาการเบื่ออาหาร บางรายมีลักษณะพุงโรก้นปอด ขาดอาหาร

การวินิจฉัยที่แน่ชัด คือ สังเกตเห็นด้วยพยาธิที่ถ่ายหรืออาจอาเจียนออกมา หรือโดยการตรวจพบไข่พยาธิในอุจาระ

[Total: 0 Average: 0]