การรักษา โรคพยาธิไส้เดือน

  1. ให้กินยาถ่ายพยาธิ เช่น มีเบนดาโซล หรืออัลเบนดาโซล
  2. ถ้ามีอาการปวดท้องรุนแรง ให้ส่งโรงพยาบาลด่วน
[Total: 0 Average: 0]