logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา โรคพยาธิไส้เดือน

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ทางเดินอาหาร  / โรคพยาธิไส้เดือน / การรักษา โรคพยาธิไส้เดือน
  1. ให้กินยาถ่ายพยาธิ เช่น มีเบนดาโซล หรืออัลเบนดาโซล
  2. ถ้ามีอาการปวดท้องรุนแรง ให้ส่งโรงพยาบาลด่วน
[Total: 0 Average: 0]