การรักษา พิษปลาทะเล

หากสงสัย เช่น มีอาการอาหารเป็นพิษ (ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน) ร่วมกับอาการเสียวแปลบ ๆ ที่ปาก ลิ้น แขนขา การรับรู้อุณหภูมิแบบกลับตาลปัตร เกิดขึ้นหลังกินปลาทะเล ควรให้การปฐมพยาบาล แล้วรีบส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันที ถ้าพบว่าผู้ป่วยหยุดหายใจควรช่วยเหลือ (เช่น เป่าปาก หรือใช้เครื่องช่วยหายใจ) จนกว่าจะถึงโรงพยาบาล

แพทย์จะวินิจฉัยจากลักษณะอาการ และประวัติ การกินปลาทะเลเป็นสำคัญ

การรักษา ให้การรักษาขั้นพื้นฐานมักจะต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล เฝ้าติดตามดูอาการ อย่างใกล้ชิด และให้การรักษาแบบประคับประคอง

ควรให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ และให้ยาบรรทาอาการ เช่น พาราเซตามอล บรรเทาปวดต่างๆ ยาแก้แพ้ บรรเทาอาการคัน อะมิทริปไทลีน บรรเทาอาการคันและความรู้สึกเสียวแปลบ ๆ เป็นต้น ถ้ามีอาการชีพจรเต้นช้าให้อะโทรพีน 

บางรายแพทย์อาจให้เมนนิทอล (mannitol) ขนาด 1 กรัม/กก.ในรูปสารละลาย 20% ในอัตร 500 มก./ ชั่วโมง ช่วยลดอาการของระบบประสาท (โดยไม่ทราบกลไกการออกฤทธิ์) ในกรณีที่เป็นรุนแรงถึงขั้นหยุดหายใจ (ซึ่งพบได้น้อย) ก็จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผลการรักษา ส่วนใหญ่จะหายได้เป็นปกติ แต่อาจ มีอาการอยู่นานหลายวันถึงหลายสัปดาห์กว่าจะหายสนิทในรายที่เป็นรุนแรง เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง หายใจไม่ได้หากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็มีโอกาสรอดชีวิตได้

[Total: 0 Average: 0]