logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุทั่วไปของอาการ

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ทางเดินอาหาร  / ท้องผูก / สาเหตุทั่วไปของอาการ

ท้องผูกอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น ภาวะขาดน้ำ การขาดเส้นใยอาหาร มีการเคลื่อนไหวน้อย หรือผลข้างเคียงของยา

[Total: 0 Average: 0]