การรักษา โรคถุงน้ำดีอักเสบ – นิ่วน้ำดี

  1. ถ้ามีอาการปวดท้องที่ชวนสงสัยว่าเป็นนิ่วน้ำดีควรแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลภายใน 1 – 2 สัปดาห์ระหว่างนั้นอาจให้การรักษาตามอาการไปพลางก่อน เช่น ถ้ามีอาการท้องอืดเฟ้อ ให้กินยาลดกรด หรือยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ถ้ามีอาการปวดบิดเป็นพักๆ ให้แอนติสปาสโมดิก เช่น อะโทรพีน ไฮออสซีน ซึ่งอาจใช้ชนิดฉีดหรือกินก็ได้สุดแต่สภาพการณ์ของผู้ป่วย และควรให้ผู้ป่วยงดอาการมัน ๆ
  2. ถ้ามีไข้ ดีซ่าน หรือกดเจ็บมากตรงบริเวณใต้ชายโครงขวา ควรส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง อาจให้การรักษาเบื้องต้นโดยให้ยาลดไข้ และให้น้ำเกลือถ้ามีภาวะขาดน้ำ

มักวินิจฉัยโดยการตรวจอัลตราซาวด์  บางรายอาจต้องถ่ายเอกชเรย์ด้วยวิธีพิเศษ และให้การรักษาโดยการผ่าตัดถุงน้ำดีออก 

ในปัจจุบันมีวิธีการผ่าตัดถุงน้ำดีโดยวิธีส่องกล้องเข้าช่องท้อง (laparoscopic cholecystectomy) ผู้ป่วยจะมีแผลเจาะเป็นรูที่หน้าท้องเพียงเล็กน้อย  และสามารถกลับบ้านภายใน 1-2 วัน

ในกรณีที่มีการอักเสบของถุงน้ำดี  มักให้ยาปฏิชีวนะควบคุมอาการก่อนทำการผ่าตัด

[Total: 0 Average: 0]