สาเหตุ กระเพาะหรือลำไส้อุดกั้น

 ส่วนมากมักมีสาเหตุมาจากการดึงรั้งของพังผืดในช่องท้อง (adhesions) ภายหลังการผ่าตัดหรือการอักเสบ ไส้เลื่อน ชนิดติดคาโรคแผลเพ็ปติกที่มีการตีบตันของปลายกระเพาะอาหารแทรกซ้อน  มะเร็งของกระเพาะอาหารหรือลำไส้ โรคพยาธิไส้เดือน ลำไส้บิดตัด (volvulus) บางรายอาจเกิดจากสิ่งแปลกปลอม เช่น เมล็ดผลไม้ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่อาจพบได้ในทารกหรือเด็กเล็ก เช่น

  • กระเพาะส่วนปลายตีบแต่กำเนิด (congenitalPyloric stenosis) มักพบในช่วงอายุ 2-8  สัปดาห์
  • ลำไส้กลืนกัน (intussusception) เป็นภาวะที่พบได้น้อย อาจพบได้ในทุกช่วงอายุ แต่พบมากในทารกอายุประมาณ 6 เดือน และพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
[Total: 0 Average: 0]