logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา กระเพาะหรือลำไส้อุดกั้น

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ทางเดินอาหาร  / กระเพาะหรือลำไส้อุดกั้น / การรักษา กระเพาะหรือลำไส้อุดกั้น

หากสงสัยให้ส่งโรงพยาบาลด่วน ควรให้งดน้ำและอาหาร และถ้ามีภาวะขาดน้ำหรือช็อก ควรให้น้ำเกลือไประหว่างทางด้วย มักต้องเอกซเรย์  และทำการผ่าตัดฉุกเฉิน

ในเด็กที่มีสาเหตุจากลำไส้กลืนกันเองอาจรักษาโดยวิธีสวนแป้งแบเรียม พร้อมกับถ่ายเอกซเรย์ แรงดันจากการสวนแป้งแบเรียม อาจดันให้ลำไส้กลับคืนสู่สภาพปกติได้ แต่ถ้าไม่ได้ผลก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด

[Total: 0 Average: 0]