การรักษา อาเจียนเป็นเลือด

มองหาการดูแลทางการแพทย์

ไปพบแพทย์ทันทีในกรณีต่อไปนี้

[Total: 0 Average: 0]