อาการ อาเจียนเป็นเลือด

อาจมีอาการหลายอย่างร่วมกับอาเจียนเป็นเลือด อาการเหล่านี้ได้แก่

  • คลื่นไส้
  • ไม่สบายท้อง
  • อาการปวดท้อง
  • อาเจียนอาหารออกมา

การอาเจียนเป็นเลือดสามารถบ่งบอกถึงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ร้ายแรง โปรดพบแพทย์โดยเร่งด่วนหากพบอาการดังต่อไปนี้

[Total: 0 Average: 0]