ฝีในตับ

ฝีในตับ คือ โรคที่เกิดจากตับติดเชื้อและเกิดมีฝี/หนองขึ้นในตับ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพียงฝีเดียวตำแหน่งเดียว หรือหลายฝีก็ได้ โดยอาจเกิดร่วมกับที่อวัยวะอื่นๆเกิดมีฝีร่วมด้วย หรือเกิดมีฝีเฉพาะในตับก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรคฝีในตับที่พบได้ มีทั้งตับอักเสบชนิดฝีบิดอะมีบาและฝีแบคทีเรีย

สาเหตุ ฝีในตับ

ฝีหนอง เกิดจากการติดเชื้อโรคครับ ฝีที่ตับเกิดจากการติดเชื้อได้หลายชนิดครับ เช่น

1.เชื้อแบคทีเรีย พบได้บ่อยที่สุด ประมาณร้อย 80-85 ของฝีตับทั้งหมด

2.เชื้อบิดชนิดที่เป็น สัตว์เซลล์เดียว (Protozoa) เรียกว่า “ฝีบิดตับ” เพราะเชื้อชนิดนี้โดยทั่วไปเป็นสาเหตุสำคัญของโรคบิด ที่เรียกว่า “โรคบิดมีตัว”

3.เชื้อรามักเกิดในคนที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ เช่น ผู้ ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยโรคเอดส์สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคฝีในตับ ได้แก่ มีการอักเสบรุนแรงของอวัยวะในช่องท้อง, มีการอักเสบติดเชื้อรุนแรงในระบบทางเดินน้ำดี, มีภาวะภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ, อุบัติเหตุต่อตับโดยตรง เช่น ถูกยิง ถูกแทง

อาการ ฝีในตับ

โรคนี้ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใด อาการมักไม่ปรากฏให้เห็นทันที แต่อาจมีอาการไข้ รู้สึกหนาว เหงื่อออก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง หรือปวดท้องด้านขวาบน อาการอื่นๆ ที่พบน้อย เช่น เจ็บหน้าอก เบื่ออาหาร ผิวหรือตาขาวเป็นสีเหลืองหรือดีซ่าน อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่างๆ โปรดปรึกษาแพทย์

การรักษา ฝีในตับ

วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาคือการนำหนองออกไปและให้ยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกันสองถึงสามชนิด โดยปกติแล้ว จะให้ยาปฏิชีวนะผ่านทางหลอดเลือดจนกว่าอาการไข้และอาการอักเสบหายไป

ถ้าสงสัยให้รีบส่งแพทย์ เพื่อ x-ray ตรวจเลือด ตรวจการทำงานของตับ (liver function test) หรือเจาะตับ

[Total: 1 Average: 5]