อาการ พิษหอยทะเล

ขึ้นกับชนิดและปริมาณพิษที่ได้รับ ดังนี้

1. ถ้าเกิดจากพิษอ่อน ได้แก่ กรดโอคาแดอิก ซึ่งไม่มีพิษต่อระบบประสาท จะมีอาการปวดท้อง อาเจียนและ ท้องเสีย อาการอาหารเป็นพิษทั่วไป อาการเป็นพิษชนิดนี้เรียกว่า “Diarrheal shellfish poisoning/DSP”

2. ถ้าเกิดจากพิษต่อประสาทร้ายแรง ได้แก่ แซกซิท็อกซิน (ซึ่งจะมีความเป็นพิษสูงระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงสิงหาคม) มักเกิดอาการหลังกินหอยทะเล ประมาณ 30 นาที ระยะแรกมีอาการชาและรู้สึกเสียวแปลบๆ ที่ริมฝีปาก ลิ้น หน้าแล้วลุกลามรวดเร็วไปที่ แขนและขา อาจมีอาการปวดท้อง อาเจียน ท้องเดินตามมา ถ้าเป็นมากจะมีอาการปวดหัว รู้สึกตัวลอย เดินเซ กล้ามเนื้ออ่อนแรง พูดลำบาก กลืนลำบาก ชีพจรเต้นช้า ในที่สุดจะหายใจไม่ได้เนื่องจากกล้ามเนื้อหายใจเป็น อัมพาต อาจตายภายใน 2-24 ชั่วโมง ถ้ารอดชีวิตได้เกิน 24 ชั่วโมง ก็มักจะฟื้นหายเป็นปกติได้ดี โดยทั่วไปมัก จะมีอาการอยู่นาน 3-5 วัน เด็กจะเป็นรุนแรงกว่าผู้ใหญ่ อาการเป็นพิษชนิดนี้เรียกว่า “Paralytic shellfish poisoning/PSP”

3.ถ้าเกิดจากพิษกรดโดโมอิก จะมีอาการเกิด ขึ้นหลังกินหอยทะเลไม่นาน เริ่มต้นด้วยอาการปวดท้อง อาเจียน ท้องเดิน ต่อมาจะมีอาการปวดศีรษะ และสูญ เสียความจำ (smnesy) เล็กน้อย คือมีอาการหลงลืมไป ชั่วคราว (ยกเว้นบางรายอาจรุนแรงจนกระทบต่อการ ดำเนินชีวิตประจำวัน)ในรายที่เป็นรุนแรงอาจมีอาการ ชัก หมดสติ หรือแขนขาอ่อนแรงซีกหนึ่ง หากไม่ได้รับ การรักษา มีอันตรายตายประมาณร้อยละ 3 อาการเป็นพิษ ชนิดนี้เรียกว่า “Amnestic shellfish poisoning/PSP”

4.ถ้าเกิดจากพิษเบรเวท็อกซิน จะมีพิษตองประสาทคล้ายพิษปลาทะเล  เกิดอาการหลังกินหอยทะเล 15 นาที ถึง 18 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้อง อาเจียน ท้องเดิน แสบก้น และรู้สึกเสียวแปลบๆ ที่หน้า ลำตัว และแขนขา การรับรู้อุณหภูมิแบบกลับตาลปัตร ปวดกล้ามเนื้อ เดินเซ เห็นบ้านหมุน อาการอื่น ๆ ที่อาจ พบได้ เช่น อาการสั่น กลืนลำบาก ชีพจรเต้นช้า รูม่านตาขยาย แต่จะไม่เกิดอาการกล้ามเนื้อเป็นอัมพาต อาการ จะเป็นอยู่นาน 1-72 ชั่วโมงโดยฟื้นหายได้เป็นปกติ (ไม่มีรายงานการเสียชีวิตจากโรคนี้) อาการเป็นพิษชนิด นี้เรียกว่า “Neurologic shellfish poisoning/NSP”

[Total: 0 Average: 0]