การรักษา พิษหอยทะเล

         หากสงสัย ควรให้การปฐมพยาบาล แล้วรีบส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว และเฝ้าระวังอาการหยุด หายใจ ถ้าพบให้ทำการช่วยหายใจจนกว่าจะถึงโรงพยาบาล

การรักษา ให้การรักษาขั้นพื้นฐาน และแก้ไขตามอาการที่พบเช่นเดียวกับพิษปลาปักเป้า และพิษปลาทะเล เช่น การใช้เครื่องช่วย หายใจ ให้อะโทรฟีน ในรายที่ชีพจรเต้นช้า เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]