อาการ ทริคิโนซิส

                แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

  • ระยะที่ 1 ระยะพยาธิอยู่ในลำไส้ หลังจากผสมพันธุ์กันแล้ว ตัวเมียฝังตัวในลำไส้ ผู้ป่วยจะมีอาการ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดินหลังกินเนื้อหมูที่มีซิลต์ของพยาธิประมาณ 24-72 ชั่วโมง และจะมีอาการ อยู่นาน 1-7 วัน
  • ระยะที่ 2 ระยะที่พยาธิตัวเมียออกลูก และพยาธิตัวอ่อนเข้าไปในกระแสเลือด แล้วไซเข้ากล้ามเนื้อ เริ่มประมาณ 5-7 หลังกินซิลต์ของพยาธิ ผู้ป่วยจะมีไข้สูง (ซึ่งอาจเป็นอยู่นาน 1-2 สัปดาห์) เจ็บปวดตามกล้ามเนื้อมากจนไม่อยากกระดุกกระดิก อาจหายใจ เคี้ยว กลืนหรือพูดลำบาก เพราะเจ็บกล้ามเนื้อ อาจมีอาการบวมที่หนังตา (ประมาณวันที่ 12-14 ของโรค) หรือ มีผื่นแดงขึ้นหรือมีเลือดออกใต้เล็บ บางรายอาจมีอาการปวดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ถ้าเป็นรุนแรงอาจตายหลังเกิดโรค 4-6 สัปดาห์
  • ระยะที่ 3 ระยะที่พยาธิตัวอ่อนมีซิลต์หุ้ม ผู้ป่วยจะค่อยๆ ดีขึ้น ไข้ลดลงและอาการเจ็บปวดตามกล้าม เนื้อค่อยๆ ทุเลาลง ซิลต์จะยังคงอยู่ในกล้ามเนื้อตลอดไป โดยพยาธิในซิลต์จะตายและมีหินปูนมาจับ ซึ่งสามารถ ตรวจพบโดยการเอกซเรย์
[Total: 0 Average: 0]