การรักษา ทริคิโนซิส

                อาจทำการทดลอบทางน้ำเหลือง (serologic test) ตัดชิ้นเนื้อจากกล้ามเนื้อ (เช่น ที่น่อง) หรือลำไส้ไปตรวจ หาตัวพยาธิ

                ถ้าสงสัยมีพยาธิในสมอง อาจเจาะหลังนำน้ำไขสัน-หลังไปตรวจ

                เมื่อพบว่าเป็นโรคนี้จรอง จะให้การักษาดังนี้

1. ในระยะพยาธิอยู่ในลำไส้ นอกจากให้การรักษาตามอาการ เช่น นอนพัก ให้ยาแก้ปวดลดไข้ ให้น้ำเกลือแล้ว แพทย์จะให้ยาถ่ายพยาธิ เช่น มีเบนดาโซล ครั้งละ 200-400 มก.วันละ 3 ครั้ง นาน 3 วัน แล้วเพิ่มเป็นครั้งละ 400-500 มก.วันละ 3 ครั้ง อีก 10 วัน หรือ ไทอาเบนดาโซล (thiabendazole) ขนาดครั้งละ 25 มก./กก. (สูงสุด 1.5 กรัม) วันละ 2 ครั้ง นาน 3-7 วัน

2. ระยะพยาธิอยู่ในกล้ามเนื้อ ถ้ามีการอักเสบรุนแรง ให้เพร็ดนิโซโลน ขนาดวันละ 1 มก./กก.นาน 5 วัน แล้วค่อย ๆ ลดขนาดลงที่ละน้อย จนหยุดยา ภายใน 1-2 สัปดาห์ พร้อมกับให้ยาถ่ายพยาธิดังกล่าว ซึ่งอาจได้ผลสู้ระยะพยาธิอยู่ในลกไส้ไม่ได้

[Total: 0 Average: 0]