logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุทั่วไปของอาการ หายใจไม่สะดวก

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หู คอ จมูก  / หายใจไม่สะดวก / สาเหตุทั่วไปของอาการ หายใจไม่สะดวก

การหายใจไม่อิ่มอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การออกกำลังกาย ระดับความสูง การสวมใส่เสื้อผ้าคับ การนอนบนเตียงเป็นเวลานาน หรือวิถีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย

[Total: 0 Average: 0]