สาเหตุทั่วไปของอาการ หายใจไม่สะดวก

การหายใจไม่อิ่มอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การออกกำลังกาย ระดับความสูง การสวมใส่เสื้อผ้าคับ การนอนบนเตียงเป็นเวลานาน หรือวิถีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย

[Total: 0 Average: 0]