การรักษา หูชั้นนอกอักเสบ

ให้ยาแก้ปวดลดไข้และยาปฏิชีวนะ เช่น ไดคล็อกซาชิลลิน หรืออีริโทรไมซิน

นอกจากนี้ อาจให้ยาหยอดหูที่เข้ายาปฏิชีวนะ ร่วมด้วย (ถ้าปวดมากอาจใช่ยาหยอดหูที่เข้ายาปฏิชีวนะร่วมกับยาสตีรอยด์) หยอดหูวันละ 3 - 4  ครั้ง ครั้งละมากกว่า 5 หยอด ถ้ามีหนองไหล ควรใช้ไม้พันสำลีเช็ดหนองออกก่อนหยอดยา

ถ้าดีขึ้นให้ยาปฏิชีวนะสัก 5 – 7 วัน ถ้าไม่ดีขึ้นหรือเป็นบ่อย หรือพบว่าเป็นรุนแรงในผู้ป่วยเบาหวานหรือโรคเอดส์ ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสาเหตุ และให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ

[Total: 0 Average: 0]