logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ หูชั้นนอกอักเสบ

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หู คอ จมูก  / หูชั้นนอกอักเสบ / สาเหตุ หูชั้นนอกอักเสบ

เกิดจากการติดเชื้อสแตฟีโลค็อกคัส อาจเป็นฝีเฉพาะที่หรือมีการอักเสบทั่วไปของผิวหนังที่อยู่ในรูหูมักจะพบหลังเล่นน้ำหรือแคะหู (เนื่องจากคันในรูหู หรือ แคะขี้หู)

[Total: 0 Average: 0]