สาเหตุ หูชั้นกลางอักเสบ

หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (acute  otitis media)

มักเกิดร่วมกับการติดเชื้อในบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้น (จมูกและคอ)  ได้แก่ไข้หวัด และทอนซิล อักเสบ บางรายอาจเป็นภาวะแทรกซ้อนของหัด ไข้หวัดใหญ่ ไอกรม  ทำให้เชื้อโรคบริเวณ คอผ่านท่อยูสเตเชียน (Eustachian  tube) เข้าไปในหูชั้นกลาง เกิดการอักเสบ ทำให้เยื่อบุผิวภายในหูชั้นกลางและท่อยูสเตเชียนบวม   และมีหนองขังอยู่ในหูชั้นกลาง เพราะไม่อาจระบายผ่านท่อยูสเตเชียนที่บวมและอุดตันได้ในที่สุดเยื่อแก้วหู (ซึ่งเป็นเยื่อบาง ๆ  กั้นอยู่ระหว่างหูชั้นกลางกับหูชั้นนอก) ก็จะเกิดการทะลุ เป็นรูหนองที่ขังอยู่ภายในก็จะไหลออกมากลายเป็นหูน้ำหนวก

หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง (chronic otitis  media)

ซึ่งเป็นภาวะที่มีการทะลุของเยื่อแก้วหู และมีหูน้ำ หนวกไหลแบบเรื้อรัง (โดยมากจะเริ่มเป็นมาตั้งแต่เด็ก) อาจเป็นผลมาจากหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันหรือเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจนแก้วหูทะลุ ก็ได้  เด็กที่ขาดอาหารหรือสุขภาพไม่แข็งแรง หรือขาดสุขนิสัยจะ มีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าเด็กที่แข็งแรง  บางครั้งอาจ พบร่วมกับผู้ที่เป็นทอนซิลอักเสบเรื้อรัง ไซนัส อักเสบเรื้อรัง ผนังกั้นจมูกคด ติ่งเนื้อเมือกจมูก 

[Total: 0 Average: 0]