การรักษา หูชั้นกลางอักเสบ

การรักษาหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน    

1.  ให้ยาแก้ปวดลดไข้  และยาปฏิชีวนะ เช่นอะม็อกซีซิลลิน โคไตรม็อกซาดชล หรือ อีริโทรไมซิน

2.  ถ้าอาการดีขึ้นใน 2 – 3 วันควรให้ยาปฏิชีวนะจนครบ 10 วัน แต่ถ้าไม่ดีขึ้น ควรส่งโรงพยาบาลอาจต้องใช้เข็มเจาะระบายหนองออกจากเยื่อแก้วหูเรียกว่า การเจาะเยื่อแก้วหู (myringotomy) เยื่อแก้หูจะปิดได้เองภายใน 1 - 2 สัปดาห์ 

                ผลการรักษา ส่วนมากจะหายขาดได้ ในรายที่ได้รับยาไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง อาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมาภายหลัง


หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง

  1. หมั่นใช้ไม้พันสำลีเช็ดหูให้แห้ง แล้วใช้ยาหยอดหูที่เข้ายาปฏิชีวนะ วันละ 3 – 4 ครั้งจนกว่าหนองจะแห้ง ก่อนหยอดยาทุกครั้งควรเช็ดหนองให้แห้ง ถ้ามีอาการอักเสบกำเริบเฉียบพลัน (เช่น มีไข้ปวดหู)ให้กินยาปฏิชีวนะ นาน 10 วัน
  2. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นใน 1 – 2 สัปดาห์ หรือมีอาการหูหนวกหูตึงมาก เยื่อแก้วหูทะลุเป็นรูใหญ่ถึงขอบแก้วหูมีฝีขึ้นที่หลังหู หรือมีอาการอัมพาตใบหน้าครึ่งซีก ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องเอกซเรย์หูและตรวจพิเศษอื่นๆ แล้วแก้ไขตามสาเหตุที่ตรวจพบ เช่น รักษาไซนัสอักเสบ ทอนซิลอักเสบ ผนังกั้นจมูกคด ติ่งเนื้อเมือกจมูก เป็นต้น ถ้าไม่ได้ผล อาจต้องทำการผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกนำเสียง และเยื่อแก้วหูเทียม (tympanoplasty) ซึ่งจะช่วยให้การได้ยินดีขึ้น
  3. ในรายที่มีอาการปวดศีรษะรุนแรง อาเจียนรุนแรง หรือคอแข็ง หรือสงสัยว่าเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือฝีสมอง แทรกซ้อนควรส่งโรงพยาบาลด่วน
[Total: 0 Average: 0]