logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ โรคเชื้อราในช่องหู

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หู คอ จมูก  / โรคเชื้อราในช่องหู / อาการ โรคเชื้อราในช่องหู

มีอาการคันในรูหูมากอาจมีอาการปวดหูหรือหูอื้อ

สิ่งตรวจพบ โรคเชื้อราในช่องหู

เมื่อใช้เครื่องส่องหูมักเห็นลักษณะ ขุยๆ สีขาว สีดำหรือน้ำตาล ติดอยู่บนผิวหนังในรูหู

[Total: 0 Average: 0]